Regulamin

OBOWIĄZUJACY W TYM SEZONIE:

1. Kierownicy drużyn, lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie drużyny mają obowiązek sporządzenia listy zawodników, którzy będą grali w meczach ligowych, pucharowych, sparingowych, lub jakichkolwiek innych. Na liście tej powinno znajdować się: Nazwisko, Imię, rok urodzenia i własnoręczny podpis zawodnika. Nowych piłkarzy można dopisywać na bieżąco, ale zawsze przed meczem, musi być podpis zawodnika. Wszyscy zapisani na tej liście, swoim podpisem potwierdzają, że są zdolni do gry i ubezpieczeni (lub nie, wola zawodnika) we własnym zakresie. Są świadomi tego, że rozgrywki w których grają nie są ubezpieczone i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i dla własnej przyjemności i w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie będą rościć żadnych pretensji. Listy tej nie trzeba mieć przy sobie na meczach. Powinna ją przechowywać osoba odpowiedzialna za prowadzenie drużyny. Wzór takiej listy wysłałem wszystkim zainteresowanym e-mailem.

2. Mecz trwa 2 x 35 min.

3. Zmiany: bez ograniczeń (tz. hokejowe).

4. Kary: żółta kartka (dwie żółte kartki = czerwona kartka) / czerwona kartka = pauza do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania).

5. Drużyna mająca problem z rozegraniem meczu w dniu wyznaczonym terminarzem musi powiadomić przeciwnika najpóźniej na 8 dni przed terminem tego meczu i ustalić nową datę spotkania. Obowiązkiem gospodarza spotkania jest natychmiastowe powiadomienie obsady sędziowskiej o zmianie terminu.

6. Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane do: (11.06.2011). Po tym terminie będą weryfikowane jako walkowery. (walkower 0 : 3).

7. Wszystkie sprawozdania z meczy, należy dostarczyć w orginalnej formie papierowej do dn. (11.06.2011) w jakikolwiek wygodny sposób. Do gospodarza, należy dopilnowanie odebrania od sędziego tego sprawozdania i sprawdzenie wpisów o udzielonych napomnieniach, kartkach, strzelcach bramek itp.