Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY W TYM SEZONIE:

1. Kierownicy drużyn, lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie drużyny mają obowiązek sporządzenia listy zawodników, którzy będą grali w meczach ligowych, pucharowych, sparingowych, lub jakichkolwiek innych. Na liście tej powinno znajdować się: Nazwisko, Imię, rok urodzenia i własnoręczny podpis zawodnika. Nowych piłkarzy można dopisywać na bieżąco, ale zawsze przed meczem, musi być podpis zawodnika. Wszyscy zapisani na tej liście, swoim podpisem potwierdzają, że są zdolni do gry i ubezpieczeni (lub nie, wola zawodnika) we własnym zakresie. Są świadomi tego, że rozgrywki w których grają nie są ubezpieczone i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i dla własnej przyjemności i w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie będą rościć żadnych pretensji. Listy tej nie trzeba mieć przy sobie na meczach. Powinna ją przechowywać osoba odpowiedzialna za prowadzenie drużyny. Wzór takiej listy wysłałem wszystkim zainteresowanym e-mailem.

2. Mecz trwa 2 x 35 min.

3. Zmiany: bez ograniczeń (tz. hokejowe).

4. W rozgrywkach WLOO mogą grać zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat.

5. W rozgrywkach WLOO o kolejności zespołów w tabeli decyduje ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi       bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości, według zasady, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywkowego;
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

6. Kary: żółta kartka (dwie żółte kartki = czerwona kartka) / czerwona kartka = pauza do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania, zawodnik może grać w następnym meczu).

7. Drużyna mająca problem z rozegraniem meczu w dniu wyznaczonym terminarzem musi powiadomić przeciwnika najpóźniej na 8 dni przed terminem tego meczu i ustalić nową datę spotkania. Obowiązkiem gospodarza spotkania jest natychmiastowe powiadomienie obsady sędziowskiej o zmianie terminu.

8. Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane do: (termin podam po zakończeniu rundy jesiennej). Po tym terminie będą weryfikowane jako walkowery. (walkower 0 : 3). W uzasadnionych przypadkach, gdy któraś z drużyn nie będzie mogła rozegrać swoich spotkań do w/w daty organizator (może) !!!!!!! wyznaczyć dodatkowy termin.

9. Wszystkie sprawozdania z meczy, należy dostarczyć w oryginalnej formie papierowej do organizatora w jakikolwiek wygodny sposób. Do gospodarza, należy dopilnowanie odebrania od sędziego tego sprawozdania i sprawdzenie wpisów o udzielonych napomnieniach, kartkach, strzelcach bramek itp. oraz podanie tych danych jak najszybciej organizatorowi.